HEF-logo

HEF tig bridge!

Human-Etisk Forbund arrangerer bridgekveld tysdagar kl. 18:30-21:00 i Valkendorfsgaten 3, Bergen.

Vi bruker kortkveldane til både å læra oss teori og praktisera det vi har lært. Vi bruker eit naturleg meldesystem (4-korts opningar, sterk 1NT) med dei konvensjonane vi treng for å løfta meldingar og speleføring til eit høgare nivå. Dei som er med seier at vi har eit hyggjeleg miljø med mykje lått og løye.

Påmelding

Meld deg på ved å senda oss ei e-postmelding.

Eller berre kom og ring på dørklokka nokre minutt før spelinga ;-) Du er særs velkomen.

Aktivitetskalenderen

Legg denne kalenderlenkja (iCal-format) inn i din eigen kalender eller les kalenderen i nettlesaren din.

Lenkjer

Eit samla oversyn over meldesystemet vi nyttar, konvensjonar og ymist anna - fila vert heile tida oppdatert.

Bladet Bridge i Norge

Conferedacíon Sudamericana de Bridge

Jeff Goldsmith: Bridge without Sam